องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงนามถวายพระพร