หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลบ่อรังเป็นตำบลหนึ่งในสิบสี่ตำบลของอำเภอวิเชียรบุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอวิเชียรบุรี ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นทั้งหมด ประมาณ 202.86 ตารางกิโลเมตร 126,793 ไร่
 
 
ตามลักษณะพื้นที่ของตำบลบ่อรัง แต่เดิมมีต้นรังขึ้นเป็นจำนวนมากอยู่ข้างบ่อน้ำรวงข้าวที่ล้อมรอบ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าโรง, ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบและราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร (ทำนา) ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน มีลำน้ำยังไหลผ่านมีหนองน้ำหลายแห่ง ตอนล่างของพื้นที่มีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากทำให้เกิดความเสียหาย ต่อพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินของราษฎรเป็นอันมาก
 
 
ภูมิอากาศทั่วไป ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกมากประกอบกับพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม จึงทำให้เกิดน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 8 - 10 องศาเซลเซียส และในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัดสูงถึง 43 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่
 
 
ชาวบ้านในตำบลบ่อรังส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 15,301 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 7,637 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91

หญิง จำนวน 7,664 คน คิดเป็นร้อยละ 50.09
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,765 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 75.43 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านบ่อรัง 203 227 430 158  
2   บ้านบ่อรัง 572 577 1,149 452
  3   บ้านหนองบัวขาว 336 386 722 234  
4   บ้านหนองบัวขาว 326 347 673 240
  5   บ้านหนองไม้สอ 613 624 1,237 406  
6   บ้านวังไผ่ 515 525 1,040 292
  7   บ้านใหม่ 340 328 668 223  
8   บ้านหนองโป่ง 353 350 703 179
  9   บ้านหนองสะแก 368 382 750 236  
10   บ้านใหม่วิไลวัลย์ 749 678 1,427 401
  11   บ้านหนองบัวทอง 617 607 1,224 320  
12   บ้านดงตะเคียน 139 136 275 92
  13   บ้านกุดตาบ้อง 239 258 497 146  
14   บ้านหนองเตียน 346 369 715 187
  15   บ้านคลองม่วง 252 230 482 175  
16   บ้านแสงทอง 230 231 461 156
  17   บ้านบ่อแร่ 182 170 352 124  
18   บ้านโคกโพนพัฒนา 333 316 649 190
  19   บ้านหนองบงพัฒนา 327 334 661 161  
20   บ้านบ่อรัง 217 215 432 158
  21   บ้านสามัคคีพัฒนา 137 138 275 89  
22   บ้านหนองบัวขาว 243 236 479 146
    รวม 7,637 7,664 15,301 4,765
 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-920-107 , 056-920-108
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10