หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
"ศูนย์รายได้ น้ำใช้ตลอดปี ชีวิตมีความสุข"
คณะผู้บริหาร อบต.บ่อรัง
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง
นายผดุงศักดิ์ หนูสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไผ่
วัดป่าด่านแก้ว
วัดบ้านหนองไม้สอ
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง