หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 


นายไพบูลย์ เถื่อนชำนาญ
กำนัน ตำบลบ่อรัง
 
 


นายปีก โยพันดุง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายระเบียบ หนบรรเลง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายอำพร มารักษา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นางใหม่สิริ โค่นบ่อรัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายทูลใจ แจ้โพธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายถาวร เพชรชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายสุนทร ชัยศร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายบุญมี พวงศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายประภาส บูรณะถาวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10