หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 


นายประรวย มั่นสมใจ
ประธานสภา อบต.บ่อรัง
 


นายวิศิษฐ์ วิชชุประเสริฐ
รองประธานสภา อบต.บ่อรัง


นายผดุงศักดิ์ หนูสวัสดิ์
เลขานุการสภา อบต.บ่อรัง
 
 


นายบุญสืบ คุณแก้วอ้อม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสุบรรณ์ รสฉ่ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายประจักษ์ บัวสำลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางนิภา แก่นจุ้ย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายประเสริฐ พรมสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4