หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย

เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีป้าย ดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด,นส.,น.ส.๓ก,สปก.4-01,โฉนดตราจอง เป็นต้น
๔. สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)
๕. ใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีปีสุดท้าย
๖. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์มูลค่า ๑๐ บาท (ถ้ามี)
๗. ทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือหนังอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๙๒๐๑๐๗

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 11.05 น. โดย คุณ สุจิตรา นิลแพทย์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-920-107 , 056-920-108
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10