หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์.... ระวังโรคระบาดในช่วงนี้   16 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโครขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์   10 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโครขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์   10 ต.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง   9 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.บ่อรัง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ \"Zero Waste\"   12 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอเชญิร่วมบริจาคหนังสือ ตามโครงการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน   22 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”    22 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ   9 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562    19 มิ.ย. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   หยุดคนโกงประเทศไทย   18 เม.ย. 2562 55
  (1)     2      3      4