หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบ63 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตจำนงสุจิตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำงบปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่การบริหารงาน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ อบต.บ่อรัง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2