หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรังสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อรัง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 4 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภางอค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)