หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 (ทบทวน) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.บ่อรัง [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.บ่อรัง 4 ปี [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
แผนดำเนินงาน อบต.บ่อรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 17 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 155  
 
  (1)