หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อรัง [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.บ่อรัง [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบจำแนกตำแหน่งซีเป็นระบบแท่ง [ 20 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไขยกเลิกคำสั่ง [ 19 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 19 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ [ 19 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง อปท. [ 19 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2