หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 


นายผดุงศักดิ์ หนูสวัสดิ์
ปลัด อบต.บ่อรัง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสุจิตรา นิลแพทย์
รองปลัด อบต.บ่อรัง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นายกฤษนัย นิติธรรมรัฐ
นิติกรปฏิบัติการ


นายเอกรินทร์ ทิพนี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


นายเศวตนันท์ คำภักดี
นักทรัพยากรบุคคล ชก.