หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
 
 
 
 

ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 4,324 ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 19 ครัวเรือน
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 24 จุด
 
   
โทรศัพท์

พื้นที่ตำบลบ่อรัง เป็นพื้นที่มีเครือข่ายการให้บริการโทรศัพท์ ครอบคลุมทุกพื้นที่
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ มีตัวแทนสาขาย่อยในตำบลบ่อรัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านคลองม่วง

สถานีวิทยุ - โทรทัศน์เกือบทุกพื้นที่สามารถรับฟังเสียงจาก คลื่นวิทยุกระจายเสียงของ กรมประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจน และสามารถรับสัญญาณภาพโทรทัศน์ได้ชัดเจน

การขนส่งพัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้การขนส่งทางบกเป็นหลัก
 
 

กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 14, 15

กลุ่ม กขคจ หมู่ที่ 15, 16, 12, 5, 9, 10, 11, 14

กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-22
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น
    ประมาณ 250 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น
    ประมาณ 10 คน

อปพร. จำนวน 2 รุ่น
    ประมาณ 332 คน